Applikationspaketering i alla format, för alla behov. Tryggt, effektivt och funktionellt.

Applikationspaketering används inom en verksamhet för att standardisera installationen av mjukvara. Denna process modifierar mjukvaran så att den kan installeras på en PC-klient utan att gå i konflikt med andra applikationer. Den installeras, repareras och avinstalleras på ett konsekvent och automatiserat sätt vilket förenklar för den enskilde användaren. En väl paketerad applikation minskar Total Cost of Ownership (TCO) avsevärt genom att minimera behovet av tekniker på plats och i support. Dessutom blir det effektivare att hantera löpande uppgraderingar.

Våra konsulter som arbetar med applikationspaketering har lång erfarenhet av paketeringsverktyg som AdminStudio och Wise Package Studio. Deras höga kunskapsnivå garanterar säkra installationer och väldokumenterade paketeringar. Konsulterna är också kunniga inom scriptning som används för att anpassa MSI-installationer och därmed uppfylla de högsta kraven inom applikationspaketering.

Vi kan paketera i alla kända format och inför varje eventuellt distributionsscenario, exempelvis paketering i Windows Installer (MSI), Microsoft Application Virtualization (APP-V), Citrix Application Streaming, Vmware Thinapp eller Installfree. Alla paket är av högsta kvalitet och konflikt- och funktionstestas före leverans med verktyg som Application Manager i AdminStudio. På så sätt konstateras att varje paket följer korrekt paketeringsstandard och inte orsakar konflikter med operativsystemet eller andra applikationer.

Applikationsvirtualisering med Microsoft Application Virtualization är ett komplement till traditionell paketering och förenklar paketeringsprocessen vilket leder till minskade kostnader och risker. Applikationer som man virtualiserar med App-V riskerar inte att påverka eller förstöra för operativsystem eller andra lokalt installerade applikationer därmed får man en stabilare och mer pålitlig dator.  Alla applikationer går dock inte att virtualisera oavsett vilken teknologi man använder. Ungefär 50-70% av applikationsfloran kan virtualiseras och resterande paketeras på traditionellt sätt med exempelvis AdminStudio.

Våra paketeringstjänster finns tillgängliga med fast pris.

Läs mer om våra paketeringstjänster

kontakta oss här !