INSTALLSHIELD 2015 RELEASE

2015-06-10

Den 10 Juni släpper Flexera Software den nya versionen av InstallShield, InstallShield 2015
 
Med flera produktivitetshöjande verktyg för att hålla utvecklare uppdaterade med de senaste Microsoft-uppdateringarna, har InstallShield 2015 stöd för Windows 10, Visual Studio 2015 samt en mängd efterfrågade förbättringar:

Windows 10 Ready – Premier, Professional and Express Editions
Confidently build installations that support the latest Windows releases, including Windows 10, Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2. InstallShield can also build pure 64-bit MSIs to support Windows Server® Core configurations where WoW64 may be disabled.
 
Microsoft® Visual Studio® 2015 Integration – Premier, Professional and Express Editions
Integrate InstallShield 2015 with the latest Visual Studio releases, including Visual Studio 2015 Preview. When integrated with Visual Studio and MSBuild, InstallShield can add project output groups to your installation and integrate into your source control and solution build process
 
Enhanced Support for SHA-256 Digital Signatures – Premier, Professional and Express Editions
Be prepared for 2016’s new signature requirements with InstallShield’s new support for SHA-256 certificates and digests.
 
Automation Interface for Advanced UI and Suite/Advanced UI Projects – Premier and Professional Editions
Support continuous integration practices and reduce manual editing by leveraging automation scripts to add files and features, change installation properties, and initiate builds for InstallShield MSI, InstallScript, Advanced UI and Suite/Advanced UI projects.

Kontakta oss för mer information:

tel: 08-410 97 400

mail: sales@mindgrape.se