MINDGRAPE ÄR EN DI GASELL!

2014-11-04

Mindgrapes snabba tillväxt de senaste 4 åren har gett oss utmärkelsen Gasellföretag av tidningen Dagens Industri.

Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag. Mindgrape är en av dem. Vi är naturligtvis mycket stolta över denna utmärkelse och vi kommer att fortsätta att växa i Sverige.

Kriterier för att bli en Gasell

För att bli ett Gasellföretag måste man uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid de senaste fyra åren som räknas mot utmärkelsen.

En Gasell har:

  • En intäkt över 10 MSEK
  • Fler än 10 anställda
  • Minst fördubblad omsättning under de senaste fyra åren.
  • Ökade intäkter varje år under de senaste tre åren.
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser

mer info

http://dagensindustri.se/DI-Gasell/