MINDGRAPE ÄR ETT SUPERFÖRETAG!

2015-11-05

I dag har Mindgrape tagit sig in på Veckans Affärers lista Superföretagen!
För att komma med i rakningen krävs att bolaget fyra år i rad klarar högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital.
I snitt är det bara någon tiondels promille av de svenska företagen som lever upp till kraven.

Följande parametrar granskas:
1. Tillväxt.
2. Vinst.
3. Avkastning.
4. Effektivitet.
5. Kapitalstruktur.
6. Finansiering

De sex parametrarna har sedan jämförts med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet för att göra jämförelsen konjunkturoberoende och storleksneutral.
Bedömningen har gjorts årsvis av räkenskaperna för de senaste fyra åren.

mer info:
http://www.va.se/nyheter/2015/11/04/hela-listan-sveriges-496-superforetag-2015/