MINDGRAPE TECKNAR UTBILDNINGSAVTAL MED FLEXERA SOFTWARE FÖR SVERIGE.

2012-04-10

Mindgrape har fått förtroendet och blivit utvald att hålla i Flexera Softwares utbildningar inom AdminStudio och InstallShield i Sverige.
Mindgrape kommer således att vara den enda officiella utbildningsleverantören av AdminStudio och InstallShield på den Svenska marknaden.
Dessa utbildningar kommer även att vara certifieringsgrundande.

Kurserna drar i gång under Q3 2012  i Sverige och kommer senare under året eller i början av 2013 att utökas till resten av Skandinavien beroende på hur stort tryck vi får på den svenska marknaden.