NY PAKETERINGSSPECIALIST !

2014-02-15

Mindgrape har i dagarna anställt en ny  specialist inom applikationspaketering - Lars Liljegard.

Lars har mycket djup och bred kunskap inom områdena MSI paketering, App-V, SCCM och klienthantering generellt. Han uppfattas ofta som oerhört engagerad och kunnig av sin omgivning. Lars är effektiv och målinriktad i sitt arbetssätt. Han har suttit som spindeln i nätet på Plattformsförvaltningen hos större It-bolag och har via detta skaffat sig en bred kunskap inom olika typer av lösningar.
Under senare tid har Lars arbetat mycket med Deployment, MSI & AppV paketering och SCCM 2007/2012. Lars har även varit med och designat VDI-lösningar för flera företag. Under våren 2013 blev Lars också utbildningsinstruktör på paketeringsverktyget Flexera AdminStudio.
Välkommen Lars!