En självbetjäningsportal som förenklar och effektiviserar mjukvarudistribution för IT-organisationer.

App Portal är en unik lösning för IT-organisationer som vill skapa en positiv förenkling för verksamheten genom att ge dem en självbetjäningsportal som levererar mjukvaror till verksamhetens användare snabbare och samtidigt reducerar kostnader för vanlig leverans, förbättrar licenshanteringen och automatiserar applikationsbeställningar. Att skapa en självbetjäningsportal med Flexera Softwares App Portal löser verksamhetens behov av snabb mjukvarudistribution och användarens förväntningar på konsumentliknande upplevelser när de använder IT-tjänster i arbetet.

Fördelarna av högre användarproduktivitet och ökad andel nöjda konsumenter är åtråvärda, men det finns fler. Automatiserad applikationsbeställning möjliggör självgående distributioner och migrationer i operativsystemet och sparar hundratals timmar i personalomkostnader för IT-avdelningen. Dessutom ger App Portal ökad kontroll i licenshanteringen vilket ger möjlighet till reklamationer av oanvänd mjukvara och man kan därmed undvika överkonsumtion av dyra licenser. Med App Portal kan IT-avdelningen behålla kontrollen som är nödvändig för att säkerställa användning i enlighet med licensavtal och företagets policy. Samtidigt reducerar man distributionskostnaderna och effektiviserar beställningarna av IT-tjänster.

App Portal är nära integrerat med Microsofts® System Center Configuration Manager (SCCM) och effektiviserar och förenklar processen hos både SCCM 2007 och 2012 när det gäller att leverera mjukvara till användare. Produkten kontrollerar den mängd data som upprätthålls av Configuration Manager i syfte att optimera beställningen av mjukvara och förbättra mjukvaruhanteringen generellt. Genom att App Portal stödjer System Center Configuration Manager 2012 och dess applikationsmodell kan man integrera policys baserat på användar-id, applikationsberoenden, hårdvara och nätverkskoppling. Detta gör att leveransen av varje enskild applikation optimeras.

klicka här för vidare information