Learning MSI Projects Using InstallShield-juni

Learning MSI Projects Using InstallShield-juni

Flexera Softwares officiella utbildning i InstallShield.

Pris: 22 450,00
Övrigt specifikation
Artnr 1002
Datum 2014-06-16
Ort Nacka
Tid 09:00
Antal dagar 4

Tillbaka

Kursen InstallShield MSI-projekt ger en god förståelse för installationsterminologi, uppgifterna ett installationsprogram behöver utföra och InstallShield utvecklingsmiljö.
Kursen omfattar kunskap om hur man anpassar installationer för att göra förändringar i slutanvändarens system. Man får också lära sig hur man på ett korrekt sätt identifierar, installerar och konfigurerar vissa typer av filer, t.ex. COM servers, Windows services och .NET assemblies. I slutet av kursen kommer deltagarna kunna utföra allt från enkla till avancerade ändringar i installationens användargränssnitt.
Kursen kommer att lära ut hur man skapar grundläggande MSI-projekt som använder Windows Installer service (MSI) för installationens beteende och utseende. Kursen inkluderar inte InstallScript MSI-projekt.

Mål
Den här kursen omfattar kunskap om att:
• Skapa och organisera installationsprojekt
• Installera filer och skapa genvägar
• Installera och konfigurera vissa typer av filer och data, till exempel register- och INIdata, COM servers, Windows Services och .NET assemblies.
• Arbeta med MSI-sekvenser och custom actions.
• Anpassa installationens användargränssnitt.
• Paketera din installer för Windows Vista, Windows 7 och senare.
• Använda Automation interface för att modifiera dina projekt utanför den grafiska miljön.

Förkunskaper
Tidigare erfarenhet av InstallShield är inte ett krav men det är en förutsättning att kunna:
• Använda Windows Explorer och kommandoprompten för att skapa och hantera filer samt köra exekverbara filer.
• Grundläggande Windowsterminologi (DLL, Kontrollpanelen, etc.)
Senare delar av kursen förutsätter att man är bekant med programmerings- eller skriptningsspråk som VBScript, C eller C++ samt C#.

Kursens innehåll
Följande avsnitt kommer att vara en del av kursen. Om det finns behov av att lägga extra tid och fokus på vissa delar är det viktigt att instruktören informeras om detta redan kursens första dag.

Introduktion
Bakgrund och fördelar med att använda sig av Windows Installer och hur InstallShield passar in i installationsutvecklingsprocessen. Man kommer också lära sig om de resurser som finns tillgängliga när man arbetar med InstallShield, exempelvis:
• Om Windows installer service
• Om Windows Installer installationspaket
• Om Windows Installer installationsmekanism
• Om InstallShieldmiljön
• Att få hjälp

Om Projekt
Grunden för ett installationsprogram är ett InstallShieldprojekt. I denna del lärs ut om allmän installationsterminologi och designproblem samt hur man skapar ett projekt som speglar designen i en specifik produkt.
• Installationsterminologi
• Använda Project Assistant
• Använda Installation Designer
• Arbeta med features och komponenter
• Globala produkt- och projektdata

Installera filer
Det primära arbetet för ett installationsprogram är att överföra filer till användarens system. I den här delen kommer man att lära sig om olika metoder för att lägga till filer och mappar till ett installationsprojekt.
• Statisk och dynamisk fillänkning
• Arbeta med målmappar
• Best Practicegrunder
• Använda nyckelresurser
• Hantering av GUIDs
• Omstarter och Windows Restart Manager
• Skapa genvägar
• Använda merge modules och nödvändiga förutsättningar.

Bygga releaser
Innan man kan testa en installation måste man skapa en uppsättning disk images. Avsnittet omfattar hur man använder InstallShields grafiska verktyg och kommandoradens verktyg för att bygga release images för CD-ROM eller DVD-ROM, en nätverksplats eller för webben.
• Använda Realease Wizard
• Mediatyper
• Webbinstallationer
• Command-line builds
• Använda InstallShield Automation gränssnitt
• Digitalt signera installationer och filer
• Använda Standalone utvecklingssystem

Distribuera en installation
Windows Installer-baserade installationer stödjer flera olika installationsmodeller. I det här kapitlet lärs ut hur man kör en installation från Windows Explorer eller från kommandoprompten, hur man utför tysta och begränsade användargränssnittsinstallationer samt hur man skickar information till en installation som körs från kommandoraden.
• Köra en installation
• Förståelse för interaktionen med User Account Control (UAC)
• Underhåll och avinstallation
• Minska installationstiden för större paket
• Använda msiexec.exe
• Tysta och begränsade användargränssnittsinstallationer
• Applicera properties från kommandoraden
• MSI Log Analyzer

Non-file system changes
Utöver att installera filer, behöver de flesta installationsprogram göra globala ändringar I användarens operativsystem. I den här delen lär man sig hur man installerar konfigurationsdata, till exempel:
• Registerdata
• Textfiler, INI-filer och XML filer
• Miljövariabler
• Ställa in fil-, mapp- och registerbehörigheter
• Schemalagda uppgifter

Installera specialfiler
För de flesta typer av filer är installationens enda uppgift att överföra filerna. Men för vissa filer behövs extra registrerings- eller konfigurationsinformation skrivas för målsystemet. I den här delen kommer man att lära sig att installera och konfigurera följande filtyper:
• COM servers
• Windows Services
• .NET assemblies
• Köra SQL scripts
• Tvingad databorttagning

Skapa och använda återanvändbara installationselement
InstallShield har metoder för att skapa element som man kan använda till multipla installationsprojekt och för att kombinera multipla kompletta produktinstallationer.
• Skapa merge modules
• Skapa InstallShield-förutsättningar
• Arbeta med förvaringsplatser
• Skapa projektsviter
• Länka MSI-installationer

Förhållanden och åtgärder
Till skillnad från traditionella installationer så använder inte Windows Installer ett explicit skript utan utför istället åtgärder som är arrangerade i en produkts sekvenstabeller
• MSI egenskaper
• Förhållandesyntax och exempel
• Installationssekvenser
• Anpassade åtgärder: åtgärdstyper och riktlinjer
• Hämta  och ställa in egenskaper
• Köra exekverbara filer
• DLL anrop
• Redigera MSI tabeller direkt

Användargränsnitt
Som vanliga Windows Installer-åtgärder, är en installations användargränssnitt kontrollerad av MSI-tabeller och åtgärder.
• Hur MSI bestämmer dialogrutornas ordning och villkor
• Arbeta med kontrollhändelser
• Arbeta med kontrollvillkor
• MSI Debugger
• Skapa nya dialogrutor
• Lokalisering

Uppdateringar och patches
Windows Installer stödjer olika typer av uppdateringar och olika tekniker för att paketera dem inför distribution.
• Typer av uppdateringar
• Skapa mindre uppgraderingar
• Skapa större uppgraderingar
• QuickPatch-projekt
• Allmänna patchprojekt
• Patchar och User Account Control
• Avinstallera en patch

Övriga ämnen
Ytterligare funktioner för InstallShield och Windows installer:
• Hur man skapar och distribuerar transforms
• Direkt MSI-redigering

Tillbaka